Das Freitag Technikteam

Abt. Leiter

Martin Neumann
0162 1369210

Freitag 19.30 Uhr,  Rolandhalle Feld 3